REFERENTIEPROJECKTEN ZZP

Adviesrapport vervanging kademuur, opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Opstellen bestek en begeleiding aanbesteding t.b.v. aanpassing dijkweg, opdrachtgever NV Afvalzorg;

Advisering diverse civiele constructies, Eurotank Amsterdam (ETA), opdrachtgever bv Aannemingsbedrijf H. Verwater & Zonen;

Contractmanager RWE Innogy Windpower Netherlands B.V, Windparken Noordoostpolder, Dintelmont en Westereems;

Adviseur directie bouw 10 riool- en boostergemalen “De Stolpen”, opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Directievoering bouw 13 riool- en boostergemalen “Katwoude”, opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Projectleider afvoer grond/bentonietslurry boortunnel Noord/Zuidlijn, Amsterdam t.b.v. Dienst NoordZuidlijn, opdrachtgever Aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel bv;

Projectleider bagger- en K&O werkzaamheden ETT fase 3, Europoort, Rotterdam, t.b.v. bv Aannemingsbedrijf H. Verwater & Zonen, opdrachtgever Aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel bv;

Projectleider bodemsanering Schanspolder te Ouderkerk a/d IJssel, t.b.v. Provincie Zuid-Holland, opdrachtgever Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel bv;

Projectleider kadeverbetering Jan Gijzenkade, t.b.v. gemeente Haarlem, opdrachtgever Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel bv;

Controleren / adviseren bestekken diverse opdrachtgevers;

Advisering UAV / RAW, diverse opdrachtgevers;
Calculaties diverse grootschalige tenders (o.a. Ruimte voor de Rivier);
Kostenramingen, diverse opdrachtgevers;
Damwandberekeningen, diverse opdrachtgevers;
Adviesrapport inspectie scheepssteiger havengebied Amsterdam


REFERENTIEPROJEKTEN DIENSTVERBAND

Baggeren Noordhollands Kanaal traject Amsterdam-Akersloot, opdrachtgever: Provincie Noord Holland, contractwaarde € 6.789.000.

Waterbodemsanering Alkmaar “5 percelen”, opdrachtgevers: Provincie Noord Holland Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - gemeente Alkmaar. Contractwaarde ca. € 10.000.000.

Maritieme constructies liquid bulk terminal, Afrikahaven, Amsterdam, deelopdracht baggeren, kust- en oeverwerken. Opdrachtgever Haven Amsterdam. Contractwaarde ca. € 4.100.000.

Natuurprojecten Amstelmeer: Moeraseiland en Westelijke Natuuroevers, opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, contractwaarde ca. € 2.850.000.

Herstel Rijkelse Bemden, opdrachtgever Rijkswaterstaat directie Maaswerken, contractwaarde ca. € 3.725.000. Contractvorm: Prestatiebestek Rijkswaterstaat.

Aanleg Zuiderzeehaven Kampen, opdrachtgever Zuiderzeehaven beheer BV, contractwaarde ca. € 21.750.000. Contractvorm: Design & Construct.

Sanering Volgermeerpolder en Randgebieden, opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Contractwaarde ca. € 35.250.000. Contractvorm: RAW.

Waterbodemsanering Bergse Plassen, Rotterdam. Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Schieland. Contractwaarde: ca. € 7.100.000. Contractvorm: RAW.

Baggeren vaarwater “De Zwemmer”. Opdrachtgever Wetterskip Lauwerswâlden. Contractwaarde: ca. € 5.600.000. Contractvorm: RAW.

Waterbodemsanering Petroleumhaven. Opdrachtgever Rijkswaterstaat directie Noord-Holland. Contractwaarde: ca. € 5.800.000. Contractvorm: RAW.

Binnenstedelijk baggerwerk Haarlem. Opdrachtgevers Gemeente Haarlem / Hoogheemraadschap van Rijnland. Contractwaarde: ca € 11.250.000. Contractvorm: RAW.

Bouwrijpmaken en bodemsanering Stad van de Zon, plandeel 4. Opdrachtgever Gemeente Heerhugowaard. Contractwaarde: ca. € 6.100.000. Contractvorm: RAW.

Stormvloedkering Ramspol. Design, Construct en Maintenance (DCM) Contract. (contractwaarde ca. € 42.000.000). Opdrachtgever: Rijkswaterstaat.

Afleiding Uitslagwater Wieringermeer naar Waddenzee. Aanpassen pompgemaal (Leemans), bouw en aanleg onderheide tunnelelementen t.b.v. afvoerleiding, bouw uitlaatwerk, aanleg effluentleiding, beton- en waterbouwkundige constructies (incl. disciplines bouwkunde, elektra en werktuigbouw). Contractwaarde ca. €. 10.500.000. Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland, dienst Milieu en Water.

Civil works SGHP plant, Shell PER+ project (Fluor Daniel). Bouw van zware betonfundaties, kelders, ‘table tops’ en ‘steel pipe-racks’ t.b.v. nieuwbouw fabriek . Opdrachtgever: Fluor Daniel. Contractwaarde ca. € 45.000.000. Contractvorm: Lump Sum.

Aanleg Roll on - Roll off jetty (steiger), 1e Petroleumhaven, Shell Raffinaderij, Pernis. Opdrachtgever: Fluor Daniel. Contractwaarde: ca. € 700.000. Contractvorm: Design & Construct.